رد کردن تا محتوای اصلی

مدیریت تحصیلات تکمیلی

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت امور آموزشی > مدیریت تحصیلات تکمیلی  

 

 

معرفی کارکنان مدیریت تحصیلات تکمیلی

 آشنایی با یکی از همکاران

رمضانی، محمدحسین
مدیر تحصیلات تکمیلی

» بیشتر...

 لیست کارکنان

ویرایشتصویرفیلتر
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
 Attachmentمحمدحسینرمضانیmh_ramezani@sbu.ac.irمدیر تحصیلات تکمیلی
 Attachmentآرشزاوشیكارشناس ارشد خدمات آموزشي تحصيلات تكميلي
 Attachmentالهامکرمعلی زادهكارشناس تحصيلات تكميلي