رد کردن تا محتوای اصلی

مدیریت تحصیلات تکمیلی

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت امور آموزشی > مدیریت تحصیلات تکمیلی  

News: اطلاعيه تمديد سنوات دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي 88

عنوان

اطلاعيه تمديد سنوات دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي 88 

متن

بدينوسيله به آگاهي دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي 88 كه تا تاريخ 15 مهر 90 موفق به دفاع از پايان‌نامه كارشناسي ارشد خود نخواهند شد مي‌رساند كه اين دانشجويان لازم است براي ثبت‌نام در نيمسال اول 91-90 درخواست كتبي به همراه دلايل توجيهي عدم اتمام تحصيل خود را جهت طرح در شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه، به معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده مربوطه تحويل دهند. بديهي است عدم تحويل درخواست تمديد سنوات براي دانشجوياني كه تا تاريخ فوق الذكر از پايان‌نامه خود دفاع نمي‌كنند به منزله انصراف از تحصيل تلقي خواهد شد.

همچنين يادآوري مي‌گردد كه در صورت موافقت شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه با تمديد سنوات اين دانشجويان، نيمسال پنجم آخرين نيمسال ممكن اين دانشجويان خواهد بود و فارغ‌التحصيلي آنان نيز منوط به پرداخت شهريه نيمسال پنجم با توجه به قوانين مصوب مي‌باشد.

 

                 امور تحصيلات تكميلي دانشگاه

                               22/6/90

منبع خبر

 

نویسنده

 

موارد مستثنی از سیاست گذاری

بدون استثناء. مستثنی از سیاست گذاری

تاریخ انقضاء اصلی

 

تاریخ انقضاء

 
ضمیمه‌ها
ایجاد شده در 23/06/1390 10:33  توسط: آقای محمد حسین رمضانی 
اصلاح شده در 22/03/1391 18:13  توسط آقاي عباس نسرین پور