رد کردن تا محتوای اصلی

مدیریت تحصیلات تکمیلی

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت امور آموزشی > مدیریت تحصیلات تکمیلی  

News: ارائه دروس مباحث ويژه با عناوين اصلي دروس، جهت دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري

عنوان

ارائه دروس مباحث ويژه با عناوين اصلي دروس، جهت دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري 

متن

بدينوسيله به اطلاع كليه دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري مي رساند، دروسي كه در ترم هاي گذشته با عناوين مباحث ويژه (و يا نظاير آن) ارائه گرديده اند، از ترم جاري با عناوين اصلي خود ارائه خواهند شد و عنوان مباحث ويژه بعد از نام اصلي درس داخل پرانتز ذكر خواهد شد.

 لذا دانشجوياني كه متقاضي اخذ اين دروس در ترم جاري مي باشند، به شرطي كه تعداد دروس مباحث ويژه گذرانده شده توسط آنان بيشتر از حد تعيين شده در كتابچه سيلابس دروس رشته مربوطه نباشد مي‌توانند در زمان حذف و اضافه نسبت به اخذ اين دروس اقدام نمايند.

 

امور تحصيلات تكميلي دانشگاه

منبع خبر

 

نویسنده

 

موارد مستثنی از سیاست گذاری

بدون استثناء. مستثنی از سیاست گذاری

تاریخ انقضاء اصلی

 

تاریخ انقضاء

 
ضمیمه‌ها
ایجاد شده در 29/11/1390 15:14  توسط: آقای محمد حسین رمضانی 
اصلاح شده در 22/03/1391 18:10  توسط آقاي عباس نسرین پور