رد کردن تا محتوای اصلی

مدیریت تحصیلات تکمیلی

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت امور آموزشی > مدیریت تحصیلات تکمیلی  

News: انتخاب واحد الكترونيكي براي دانشجويان دكتري و كارشناسي ارشد ورودي 90

عنوان

انتخاب واحد الكترونيكي براي دانشجويان دكتري و كارشناسي ارشد ورودي 90 

متن

به اطلاع كليه دانشجويان دكتري و كارشناسي ارشد ورودي 90 مي‌رساند كه اين دانشجويان بايد دروس نيمسال جاري خود را در روز دوشنبه25/7/90 جاري در سيستم نجم وارد كرده و بصورت الكترونيكي ثبت‌نام نمايند. اخذ واحد مي‌تواند از داخل دانشگاه و يا بصورت اينترنتي از بيرون دانشگاه انجام پذيرد. اما با توجه به  عدم آشنايي دانشجويان جديدالورود با سيستم انتخاب واحد و احتمال بروز مشكلاتي در اين زمينه، توصيه مي‌گردد كه دانشجويان بصورت حضوري در سايت كامپيوتر واقع در ساختمان جابربن حيان انتخاب واحد نمايند. در طي اين روز كارشناسان آموزش دانشگاه جهت رفع مشكلات احتمالي حضور خواهند داشت.
براي اين منظور دانشجويان دكتري برق بايد از بين دروس ارائه شده كارشناسي ارشد دانشكده برق، 6 واحد را انتخاب واحد نمايند.
دانشجويان كارشناسي ارشد نيز بايد طبق برنامه اعلام شده توسط  دانشكده، واحدهايي را كه براي آنان در نظر گرفته شده است، انتخاب واحد نمايند. انتخاب واحد دانشجويان كارشناسي ارشد (با احتساب دروس جبراني) نبايد كمتر از 8 واحد يا بيشتر از 12 باشد و براي دانشجوياني كه در اين نيمسال دروس جبراني دارند پيشنهاد مي‌گردد حداكثر واحد مجاز را ثبت‌نام نمايند تا در ترم‌هاي بعد با مشكل سنوات مواجه نگردند.
همچنين براي جلوگيري از تجمع دانشجويان، براي دانشجويان هر رشته يك ساعت خاص (به شرح زير) در نظر گرفته شده است كه لازم است اين دانشجويان در ساعت ذكر شده جهت انتخاب واحد اقدام نمايند.

 

  ساعت 8 صبح   الي 9 صبح

1-برق-مديريت وكنترل شبكه هاي قدرت                           

2-برق- حفاظت شبكه

3- برق- قدرت                                                  

4-برق-الكترونيك قدرت

  ساعت 9صبح  الي 10 صبح

1-برق-كنترل                   

2-برق-تجديدساختار

3-عمران-آبهاي زيرزميني

 ساعت 10صبح  الي 11صبح

1-اقتصادانرژي                                                  

 2-مهندسي ايمني وبازرسي فني

3-مهندسي انرژي هاي تجديدپذير                            

4-مهندسي سيستم هاي انرژي

  ساعت 11صبح  الي 12ظهر

1-مهندسي مكانيك تبديل انرژي                          

2-مهندسي مكانيك- طراحي كاربردي

ساعت 12ظهر  الي 13بعدازظهر

مهندسي برق دكترا

  ساعت 13بعدازظهر  الي14بعدازظهر

1-عمران-مهندسي زلزله

2-عمران-مهندسي خاك وپي

3-عمران-مهندسي آب

  ساعت 14بعدازظهر   الي 15بعدازظهر

1-عمران مهندسي آب وفاضلاب

2-عمران-مهندسي رودخانه

 

منبع خبر

 

نویسنده

 

موارد مستثنی از سیاست گذاری

بدون استثناء. مستثنی از سیاست گذاری

تاریخ انقضاء اصلی

 

تاریخ انقضاء

 
ضمیمه‌ها
ایجاد شده در 23/07/1390 18:03  توسط: آقای محمد حسین رمضانی 
اصلاح شده در 24/07/1390 10:40  توسط آقای محمد حسین رمضانی