رد کردن تا محتوای اصلی
درباره دانشگاه

درباره

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > درباره  

 

 

دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور) با تصويب شوراي گسترش آموزش عالي در 24 فروردين 1392 تحت عنوان پرديس فني و مهندسي شهيد عباسپور به دانشگاه شهید بهشتي ملحق گرديد. 

 

متن مصوبه شورای گسترش آموزش عالی

شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ 24 فروردين 1392 به منظور رفع نیازهای علمی، فنی و تخصصی نیروی انسانی متخصص کشور و تربیت و رشد و تعالی آن­ها، در راستای نیل به جایگاه معتبرترین دانشگاه تخصصی و مرجع علمی-فناوری اصلی در زمینه­های مرتبط با صنعت آب، آبفا، برق و انرژی در سطح کشور و منطقه، و با انگیزه صیانت از سرمایه­گذاری­های انجام شده و ارتقای سطح فعالیت‌های علمی و فناوری، با الحاق دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور) به دانشگاه شهید بهشتی تحت عنوان پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی موافقت به عمل آورد.

 

پرديس‌هاي مستقل در دانشگاه‌هاي جامع:

پرديس‌هاي مستقل در دانشگاه‌هاي جامع، داراي اختياراتي شبيه دانشگاه‌هاي تخصصي كشور بوده و از نظر تشكيلاتي و اداري جزئي از دانشگاه محسوب مي‏شوند.  هر پرديس شامل مجموعه‏اي از دانشكده‏ها، مؤسسات پژوهشي، گروه‌ها و بخش‏هاي آموزشي واجد شرايط خواهد بود.  هدف اصلي از ايجاد پرديس‌ها، تمركز زدائي، كوچك‏سازي ستاد دانشگاه، تفويض اختيارات بيشتر به صف به منظور افزايش كارايي و كاهش ديوان سالاري است.  به عنوان مثال مي‌توان به پرديس دانشكده‌هاي فني دانشگاه تهران اشاره نمود.  در راستاي اين هدف، در حوزه‏هاي مختلف فعاليت‏هاي دانشگاه، ديدگاه‌هاي زير دنبال مي‏شود:

الف- در حوزه آموزش، علاوه بر تنظيم سياست‏ها و نظارت برحسن اجراي امور آموزش دانشگاه، به استثناي امور مربوط به ورود دانشجو به دانشگاه و فارغ‏ التحصيل نمودن وي كه در حيطه اختيارات ستاد دانشگاه باقي مي‏ماند كليه وظايف اجرايي حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي به پرديس‏ها منتقل مي‏شود.

ب- در حوزه پژوهش، به جز سياستگزاري و نظارت بر حسن اجراي فعاليت‏ها و تعيين ضوابط و شاخص‏هاي پژوهشي دانشگاه و نيز اموري كه تمركز آنها ضروري بوده و قابل تفويض نمي‏باشد ( نظير كتابخانه مركزي)، ساير امور اجرائي حوزه پژوهش و فناوري دانشگاه به پرديس‏ها منتقل مي‏شود.

ج - در حوزه دانشجويي، علاوه بر سياستگزاري و نظارت بر حسن اجراي فعاليتهاي دانشجويي و فرهنگي دانشگاه تنها خدماتي چون اداره خوابگاهها، مركز بهداشت و درمان و ... كه تمركز آنها موجب افزايش بهره‏وري و كاهش هزينه‏هاست در اختيار ستاد دانشگاه باقي مي‏ماند و ساير امور اجرائي به پرديس‏ها واگذار مي‏شود.