رد کردن تا محتوای اصلی
درباره دانشگاه

درباره

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > درباره > خط مشی کیفیت  

 

خط مشی کیفیت دانشگاه صنعت آب و برق "ارائه آموزشهای علمی-کاربردی و تخصصی مورد نیاز صنعت آب و برق در چارچوب استانداردهای آموزشی و بر پایه دانش و فناوری موجود و جدیدترین دستاوردهای این صنعت در سطح بین المللی است". دانشگاه با فراهم نمودن امکان تحقیق و پژوهش، تدوین یافته های علمی و تبادل دانش با موسسات آموزشی و پژوهشی داخل و خارج کشور، همچنین با بهره گیری از همکاری خبرگان صنعت، دوره های آموزشی خود را با نیازهای روز شرکت ها و موسسات تابعه وزارت نیرو و پیشرفتهای صنعت آب و برق منطبق می نماید. همه اعضای هیات علمی و کارکنان، ضمن تعهد به ارزشهای انسانی و اخلاقی، در تحقق اهداف دانشگاه مشارکت، و در جهت بهبود مستمر کیفیت تلاش می نماید.