رد کردن تا محتوای اصلی
درباره دانشگاه

درباره

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > درباره > بیانیه ماموریت پردیس  

 

ماموریت اين پردیس عبارتست از:

مشارکت در تولید دانش فنی و حل مشكلات تخصصي صنعت آب، برق و انرژي - از طريق طرح‌هاي پژوهشي و نيز تدوین و ارائه اين دانش‌فني در قالب برنامه‌هاي آموزشي مصوب در مقاطع مختلف و به روش‌هاي متنوع.