رد کردن تا محتوای اصلی
درباره دانشگاه

درباره

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > درباره > ساختمان و محوطه ها  

 

 

پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور در فضایی بالغ بر 58 هکتار دارای اماکنی به قرار زیر است:

 

ساختمان رستوران تخصصي

» آشنایی بیشتر...

 لیست ساختمان ها و محوطه های دانشگاه

ویرایش
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
Count = 68
Sum = 795
Sum = 48,519
بسط/تجمیع نوع مکان : ساختمان ‏(61)
Count = 61
Sum = 794
Sum = 40,515
 انبار تاسیسات
2
2
30
تصویر ماهواره ای
 پیمانکار تاسیسات
2
3
570
تصویر ماهواره ای
 ساختمان انتشارات
1
1
35
تصوير ماهواره اي
 ساختمان (آجيپ - پترو پارس - پارس جنوبي)
2
69
1,798
تصوير ماهواره اي
 ساختمان آپارتمان مسكوني 1
3
3
262
تصویر ماهواره ای
 ساختمان آپارتمان مسكوني 2
3
3
262
تصویر ماهواره ای
 ساختمان آپارتمان مسكوني 3
3
3
262
تصویر ماهواره ای
 ساختمان آپارتمان مسكوني 4
3
3
262
تصویر ماهواره ای
 ساختمان آشپزخانه يا كانتين
1
5
1,834
تصوير ماهواره اي
 ساختمان آموزش
2
86
2,306
تصوير ماهواره اي
 ساختمان اداری
2
46
502
تصوير ماهواره اي
 ساختمان اميركبير
2
37
756
تصوير ماهواره اي
 ساختمان انبار دانشگاه
1
2
954
تصوير ماهواره اي
 ساختمان بانك ملي
1
1
تصوير ماهواره اي
 ساختمان بوفه آفتاب
1
2
117
تصویر ماهواره ای
 ساختمان پيمانكار فضاي سبز
1
670
تصویر ماهواره ای
 ساختمان تعاوني مصرف کارکنان
1
3
163
تصوير ماهواره اي
 ساختمان جابربن حيان
3
104
2,850
تصوير ماهواره اي
 ساختمان چمران
2
81
1,250
تصوير ماهواره اي
 ساختمان خوابگاه دختران
1
24
900
تصوير ماهواره اي
 ساختمان خوابگاه شماره (1) پسران
3
94
2,293
تصویر ماهواره ای
 ساختمان خوابگاه شماره (2) پسران
3
110
2,305
تصویر ماهواره ای
 ساختمان دانشکده انرژی و دانشکده آب
2
26
3,400
تصوير ماهواره اي
 ساختمان درمانگاه
1
5
120
تصوير ماهواره اي
 ساختمان رستوران تخصصي
1
272
تصویر ماهواره ای
 ساختمان رگولاتوري
1
321
تصویر ماهواره ای
 ساختمان شركت همكار
1
8
تصوير ماهواره اي
 ساختمان شماره 1 دانشكده آب - مركز مطالعه بحران هاي طبيعي
1
8
550
تصوير ماهواره اي
 ساختمان شماره 1 دانشكده برق (سوله 1)
2
1,200
تصوير ماهواره اي
 ساختمان شماره 2 دانشكده آب -كارگاه بتن
2
8
تصوير ماهواره اي
 ساختمان شماره 2 دانشکده برق (سوله 2)
2
20
1,200
تصوير ماهواره اي
 ساختمان شماره 3 دانشکده برق (سوله 3)
2
20
1,200
تصوير ماهواره اي
 ساختمان شهيد رنجبران
2
428
تصویر ماهواره ای
 ساختمان مسجد و کتابخانه مرکزی
3
2,900
تصوير ماهواره اي
 ساختمان مهمانسرا 1
3
262
تصویر ماهواره ای
 ساختمان مهمانسرا 2
3
262
تصویر ماهواره ای
 ساختمان مهمانسرا 3
3
262
تصویر ماهواره ای
 ساختمان مهمانسرا 4
3
262
تصویر ماهواره ای
 ساختمان مهمانسرا 5
3
262
تصویر ماهواره ای
 ساختمان مهمانسرا 6
3
262
تصویر ماهواره ای
 ساختمان مهمانسرا 7
3
262
تصویر ماهواره ای
 ساختمان مهمانسرا 8
3
262
تصویر ماهواره ای
 ساختمان موتورخانه آپارتمانهاي مسكوني
تصویر ماهواره ای
 ساختمان موتورخانه تاسيسات اداري
1
1
194
تصوير ماهواره اي
 ساختمان موتورخانه ساختمان جابربن حیان
1
4
377
تصویر ماهواره ای
 ساختمان نانوايي
2
3
62
تصویر ماهواره ای
 ساختمان نگهباني خوابگاه دختران
1
1
تصویر ماهواره ای
 ساختمان نگهباني در پاركينگ اداري
1
1
4
تصویر ماهواره ای
 ساختمان نگهبانی جنوبی
1
1
تصویر ماهواره ای
 ساختمان نگهبانی شماره 4
1
1
تصویر ماهواره ای
 ساختمان نگهبانی شمالی
1
2
76
تصویر ماهوار ه ای
 ساختمان نهاد رهبري
تصویر ماهواره ای
 ساختمان نيروگاه (سوله)
1
1,600
تصوير ماهواره اي
 ساختمان ورزش
1
1,685
تصویر ماهواره ای
 ساختمان کارگاه تاسیسات
1
550
تصویر ماهواره ای
 ساختمان کارگاه تراشکاری
1
550
تصویر ماهواره ای
 ساختمان کارگاه جوشكاري
1
150
تصویر ماهواره ای
 ساختمان کارگاه دیزل
1
550
تصویر ماهواره ای
 ساختمان کارگاه ریخته گری
1
535
تصویر ماهواره ای
 ساختمان کانکس نگهباني خوابگاهای پسران
1
1
88
تصویر ماهواره ای
 ساخمان نگهبانی شرقی
1
1
26
تصویر ماهواره ای
بسط/تجمیع نوع مکان : محوطه ‏(7)
Count = 7
Sum = 1
Sum = 8,004
 پاركينگ شماره 3 - (اداري)
1
4
تصویر ماهواره ای
 پاركينگ شماره 4
تصویر ماهواره ای
 دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور)
7,000
تصوير ماهواره اي
 زمين چمن شمالي
1,000
تصویر ماهواره ای
 ضلع جنوبي دانشگاه
1
تصویر ماهواره ای
 ضلع شرقي دانشگاه
تصویر ماهواره ای
 ضلع شمالي دانشگاه
1
تصویر ماهواره ای