رد کردن تا محتوای اصلی

فعالیت ها

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت امور فرهنگی > مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی > فعالیت ها > نشریات دانشجویی  

 

 نشریات دانشجویی 

کلیه نشریاتی که به صورت ادواری، گاهنامه یا تک شماره و نیز نشریات الکترونیکی که با نام ثابت و تاریخ نشر در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علمی، اقتصادی، هنری، ادبی و ورزشی توسط هر یک از دانشجویان، تشکل‌ها و نهادهای دانشگاهی، استادان و اعضای هیئت علمی یا گروهی از ایشان در دانشگاه‌ها منتشر و در محدوده دانشگاه‌ها توزیع می‌شوند، نشریات دانشگاهی می‌گویند.

نیازهای ارتباطی، همگام با رشد و پویایی یک جامعه، به انواع مختلف و بسته به نوع مخاطب شکل می گیرد.  هدف، برقراری ارتباط در بین افراد فرهیخته‌ای است که در این جامعه کوچک گرد هم جمع شده‌اند. در این میان نشریات دانشجویی که حاصل مشارکت گروهی و دقت و ژرف نگری استاد و دانشجو می باشد، به عنوان یک اهرم تاثیرگذار در فضای فکری دانشگاه اهمیت می یابد.

نشریات دانشجویی حوزهای از فعالیت‌های فرهنگی است این فعالیت‌ها تحت نظارت مدیریت فرهنگی دانشگاه سازماندهی شده و مدیریت فرهنگی در چارچوب قوانین و در حدود اختیارات و امکانات خویش از نشریات دانشجویی حمایت می نماید.

آئین نامه نشریات

فرم درخواست مجوز نشریه

فرم درخواست تغییرات نشریه

فرم درخواست چاپ نشریه

 نام نشریات پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور:

ساروج: صاحب امتیاز انجمن علمی دانشکده مهندسی عمران

پژواک اندیشه‌ها: صاحب امتیاز انجمن اسلامی دانشکده مهندسی عمران

توان: صاحب امتیاز انجمن علمی دانشکده مهندسی مکانیک

مودت: صاحب امتیاز انجمن علمی دانشکده مهندسی مکانیک

ارغنون: صاحب امتیاز انجمن اسلامی دانشکده مهندسی مکانیک

Pppc: صاحب امتیاز انجمن علمی دانشکده مهندسی برق

کهربا: صاحب امتیاز انجمن علمی دانشکده مهندسی برق

ناب: صاحب امتیاز انجمن علمی دانشکده مهندسی برق

منیر: صاحب امتیاز بسیج دانشجویی

ژرفا: صاحب امتیاز بسیج دانشجویی

تکانه: صاحب امتیاز آقای معین محمدپور

انرژی : صاحب امتیاز آقای حسین حدادی

 

دانشجویان عزیز جهت انجام امور مربوط به نشریات به کارشناس امور فرهنگی سرکار خانم فروزان واقع در نیم طبقه دوم ساختمان اداری مراجعه و یا با تلفن 73932154 تماس حاصل فرمایند. 

 سیاهه نشریات

ویرایش
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
مواردی برای نمایش در این نما از "" وجود ندارند.Nashriatبرای ایجاد یک مورد جدید، بر روی «مورد جدید» در زیر کلیک نمایید.