رد کردن تا محتوای اصلی

هسته سرمایه گذاری خطر پذیر

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت پژوهشی و فناوری > گروه پشتیبانی از نوآوری و کارآفرینی > هسته سرمایه گذاری خطر پذیر > ارتباط با ما  

 
 

ارتباط با ما

آدرس: تهران حکیمیه بلوار وفادار شرقی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور ساختمان جابربن حیان ، واحد 250

تلفن مستقیم دفتر :73932639

تلفن همراه دفتر: 09399883549

 پست الکترونیک: info@Rasha-invest.ir