رد کردن تا محتوای اصلی

آرشیو

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت پژوهشی و فناوری > مدیریت امور پژوهشی > آرشیو > مستندات قابل دریافت  

 

 

مستندات قابل دریافت از سایت مدیریت امور پژوهشی

 مستندات و فایل ها:

ویرایش
بسط/تجمیع دسته بندی : گزارش ‎(2)
 text final 88.pdftext final 88کارنامه پژوهشي سال 1388 دانشگاهکارنامه پژوهشی3360 KB
 Text Final 1391.pdfText Final 1391کارنامه پژوهشی سال 1391 دانشگاهکارنامه پژوهشی4181 KB
بسط/تجمیع دسته بندی : همگانی ‎(1)
 Chart_P.jpgChart_Pچارت دفتر پژوهش38 KB