رد کردن تا محتوای اصلی

فعالیت ها

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت پژوهشی و فناوری > مدیریت امور پژوهشی > فعالیت ها > پژوهشگران برگزيده  

 

 

معرفی پژوهشگران برگزيده

دانشگاه صنعت آب و برق ( شهيد عباسپور )

 

 لیست پژوهشگران برگزيده

ویرایش
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
تصویرفیلتر
 دكتر حسين تركمنبرتر
1,393
Torkaman@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 دکتر احمد رضا محبوبیسوم
mahbobi@pwut.ac.irدانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 دکتر امیر فرهاد نجفیجایزه بوتان
afnajafi@pwut.ac.irدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 دکتر سید ابراهیم موسویدوم
emoussavi@pwut.ac.irدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 دکتر علیرضا یزدی زادهاول
alireza@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 دکتر مجتبی خدر زادهبرتر
KhederZadeh@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 دکتر مجتبی خدرزادهاول
KhederZadeh@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 دکتر محمد رضا آقا محمدیممتاز
AghaMohammadi@pwut.ac.irدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 دکتر محمد رضا مشکوه الدینیاول
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 دکتر محمد عامریبرتر
Ameri_m@yahoo.comدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 دکتر محمد عامریاول
Ameri_m@yahoo.comدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 دکتر نعمت حسنیممتاز
دانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 دکترخسرو رحمانیدوم
khrahmani@pwut.ac.irدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 مهندس سید احمد موسویممتاز
seyyedahmadmousavi@yahoo.comدانشکده مهندسی آب و محیط زیست